Volgende Drentse Veteranendag:
 
Datum:      ZATERDAG 4 APRIL 2020

Locatie:    De Bonte Wever
Voor:        Alle Drentse Veteranen uit oorlogs- en vredesmissies met partner
 
Voor kinderen van jonge veteranen is het dit jaar weer mogelijk om vanaf 10.00 uur gratis gebruik te maken van het zwembad!
De organisatie verzorgt geen begeleiding, maar eigen begeleiding is uiteraard mogelijk.
 
Het programma krijgt in 2020 een bijzonder karakter! Meer informatie volgt te zijner tijd.

De gehele dag is het mogelijk de buiten opgestelde (historische) militaire voertuigen te bezichtigen. De eigen bijdrage is voor de 11e editie weer € 5,- per persoon, te voldoen op bankrekening NL53 RABO 0120 5568 12 ten name van Stichting Drentse Veteranen te Assen.
 
Aanmelding kan plaatsvinden door uw gegevens in te vullen op tabblad Contact/Aanmelden. Na overboeking van het betreffende bedrag is de aanmelding compleet. U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Het programmaboekje ontvangt u bij binnenkomst. De aanmelding dient voor zaterdag 30 maart 2019 afgerond te zijn.
 
Voor nadere  informatie:

Jaap Krikke (0592357140) of José Geerts (0592315006)

 

Adressen en privacy: 

De twaalf gemeenten in Drenthe versturen de uitnodigingen naar de in hun gemeente woonachtige en bij het Veteranen-instituut ingeschreven veteranen. De gemeente waarin u woont, heeft uw adres opgevraagd bij het Veteraneninstituut te Doorn. 
Met andere woorden de Stichting Drentse Veteranen heeft geen adressenbestand van de veteranen. Het tijdelijke bestand dat de gemeente ontvangt voor het versturen van de uitnodigingen, wordt na eenmalig gebruik vernietigd vanwege de privacywetgeving. Voor wijzigingen, in- of uitschrijvingen kunnen veteranen zich wenden tot het Veteraneninstituut, Postbus 125, 3940 AC Doorn, tel 088-3340050.