De 11e Drentse Veteranendag zal plaatsvinden op:

—— ZATERDAG 13 APRIL 2019 ——
 

 

 

 


Adressen en privacy: 

De twaalf gemeenten in Drenthe versturen de uitnodigingen naar de in hun gemeente woonachtige en bij het Veteranen-instituut ingeschreven veteranen. De gemeente waarin u woont, heeft uw adres opgevraagd bij het Veteraneninstituut te Doorn. 
Met andere woorden de Stichting Drentse Veteranen heeft geen adressenbestand van de veteranen. Het tijdelijke bestand dat de gemeente ontvangt voor het versturen van de uitnodigingen, wordt na eenmalig gebruik vernietigd vanwege de privacywetgeving. Voor wijzigingen, in- of uitschrijvingen kunnen veteranen zich wenden tot het Veteraneninstituut, Postbus 125, 3940 AC Doorn, tel 088-3340050.
 

Nadere informatie:

Voor eventueel meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden:
dhr. Jaap Krikke 0592- 357140 of mevr. José Geerts 0592-315006