Het bestuur van de Stichting Drentse Veteranen nodigt u van harte uit voor
de 10e 
Drentse Veteranendag op zaterdag 14 april 2018.

Plaats:     De Bonte Wever, Stadsbroek 17, 9405 BK Assen
Voor:      voor alle Drentse Veteranen uit oorlogs- en vredesmissies en hun partner 

 

Programma:

12.45 uur - Verzamelen ingang De Bonte Wever voor vertrek naar Monument van de Drentse Veteranen
13.00 uur - Vertrek te voet naar Monument op de Westerbrink nabij het Provinciehuis
13.15 uur - Bloemlegging bij Monument
13.30 uur - Terug in De Bonte Wever

13.30 uur - Zaal open De Bonte Wever en ontvangst met koffie/thee
14.20 uur - Toespraak voorzitter Stichting Drentse Veteranen
14.30 uur - Concert Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' met gastspreker Generaal b.d. Peter van Uhm
16.00 uur - Aperitief
16.30 uur - Rijstmaaltijd


Aanmelden:

Bij voorkeur via het tabblad Aanmelden of schriftelijk naar de heer Jaap Krikke, Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen. De eigen bijdrage (veteraan en partner/begeleider) voor de 10e Drentse Veteranendag is dit keer € 10,- per persoon, te voldoen op bankrekening NL53 RABO 0120 556 812 t.n.v. Stichting Drentse Veteranen te Assen. Met het overboeken van het betreffende bedrag en uw aanmelding schriftelijk of via de website is uw aanmelding geregeld. U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Een programmaboekje ontvangt u bij binnenkomst. Uw aanmelding en het verschuldigde bedrag dienen uiterlijk donderdag
5 april
 2018 afgerond te zijn.
 
Het is mogelijk om extra kaarten te bestellen voor andere belangstellenden. Hiermee kan het aktiedoel (de hulphond) extra ondersteund worden. Kaarten voor het concert met gastspreker en uitgebreide rijstmaaltijd kunnen worden besteld door € 35,- per persoon over te maken op bovenvermelde bankrekening met vermelding van "Concert KMKJWF, naam, adres" en eventuele dieetwensen.
 
De netto-opbrengst van dit concert komt geheel ten goede aan "Hulphond Nederland".


Adressen en privacy: 

De twaalf gemeenten in Drenthe versturen de uitnodigingen naar de in hun gemeente woonachtige en bij het Veteranen-instituut ingeschreven veteranen. De gemeente waarin u woont, heeft uw adres opgevraagd bij het Veteraneninstituut te Doorn. 
Met andere woorden de Stichting Drentse Veteranen heeft geen adressenbestand van de veteranen. Het tijdelijke bestand dat de gemeente ontvangt voor het versturen van de uitnodigingen, wordt na eenmalig gebruik vernietigd vanwege de privacywetgeving. Voor wijzigingen, in- of uitschrijvingen kunnen veteranen zich wenden tot het Veteraneninstituut, Postbus 125, 3940 AC Doorn, tel 088-3340050.
 

Nadere informatie:

Voor eventueel meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden:
dhr. Jaap Krikke 0592- 357140 of mevr. José Geerts 0592-315006