Onderstaand kunt u zich aanmelden voor de 10e Drentse Veteranendag op zaterdag 14 april 2018.

Bij vragen / opmerkingen graag aangeven:

  • aantal personen
  • evt. dieet
  • uitzendgebied 
 
Na verzending gelieve u een bedrag van € 10,- per persoon over te maken op bankrekeningnummer NL53 RABO 0120 556 812
ten name van Stichting Drentse Veteranen te Assen.
 
Daarna is uw aanmelding compleet en zien wij u graag op zaterdag 14 april 2018!